Додаємо в програму внесок на утримання будинку

Однією з основних функцій програми є нарахування та облік внеску на утримання будинку. Внески і платежі співвласників є основними надходженням коштів в ОСББ. Щорічно готується кошторис в якому враховують всі можливі витрати та розраховують внесок на утримання будинку.

Згідно Статті 20 Закону “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” внесок на утримання будинку розраховується пропорційно площі квартири. Проте в Статті 21 вказано, що порядок сплати та розміри внесків встановлюються загальними зборами. З досвіду бачимо, що є різні форми розрахунку внеску. Це передбачено в програмі, детально читайте далі.

Отже переходимо на сторінку “Внески на утримання будинку” вибравши відповідний пункт меню:

Для початку введення вашого внеску на утримання будинку, необхідно мати кошторис з складовими внеску на утримання будинку.

Врахуйте, що ви можете вносити в програму всі складові внеску, або тільки одну стрічку з розміром внеску без деталізації. Якщо внести всі складові внеску в програму, тоді на квитанції про оплату всі складові будуть описані, тобто мешканець може розібратись, що входить у внесок на утримання будинку. Якщо ж ви створите тільки одну складову і назвете її “Внесок на утримання будинку” та встановите її вартість, то в квитанції не буде можливості детально розписати з чого складається цей внесок. Ми рекомендуємо створити ваш внесок у відповідності до кошторису та розписати детально всі складові внеску.

Ще одне зауваження. Часто розрахунки кошторису проводяться в таблицях Excel, друкуються та подаються для затвердження на загальні збори. Причому кінцеву вартість внеску за один квадратний метр заокруглюють до двох знаків після коми. Насправді це робиться простим приховуванням більшої кількості знаків, і в розмірі внеску заховані ще соті, тисячні і т.д. При виставлянні квитанцій на оплату, використовують заокруглений тариф, і можуть виникати розбіжності між кошторисом та нарахованою сумою внесків з усього будинку, якраз через приховані соті та тисячні у вартості внеску. Звертайте увагу на цю особливість і будьте уважні в розрахунках. В програмі є можливість формувати тариф з необхідною вам кількістю знаків після коми.

Для додавання складової тарифу, необхідно натиснути  (в нижньому меню).

Необхідно заповинити відповідні поля:

Назва тарифу – це назва складової:) Вона буде відображатись в квитанції про оплату.

Оплата – це варіанти як нараховувати цю складову:

Ціна – вартість складової (можна вказувати багато знаків післа коми).

Чутливий до пільг – якщо по цій складовій тарифу будуть нараховуватись пільги, неохідно позначити цю галочку.  В іншому випадку, нараховувати пільгу не буде можливості.

Тип – є три типи складової внеску: утримання будинку, резервний фонд ремонтний фонд.

По замовчуванню необхідно обирати “утримання будинку”. “Резервний/Ремонтний фонд” необхідні для того, щоб відокремити ведення обліку по цим складовим. Якщо обрати ці пункти, тоді в квитанції на оплату з’явиться окрема стрічка “Резервний/Ремонтний фонд” і всі розрахунки будуть проводитись по ним окремо. Також звітність буде формуватись окремо по цим видам нарахувань.

Для редагування складової внеску на утримання будинку натисніть (в нижньому меню). Внесіть необхідні зміни та натисніть “ОК”.